หวายธรรมชาติ คืออะไร และข้อแตกต่างหวายธรรมเทียมกับหวายธรรมชาติ

หวายธรรมชาติ ได้จากการเก็บเกี่ยวจากธรรมชาติหรือการปลูกเพื่อทดแทนนั้น สามารถเก็บเกี่ยวได้แถบเขตร้อน เอเชีย ออสเตรเลีย และแอฟริกา  สำหรับในประเทศไทย หวายเป็นพืชเศรษฐกิจมีการปลูกเชิงการค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดสกลนครและขอนแก่น จากสถานการณ์ในปัจจุบัน...
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.